(c)2011

Данъчно облагане 2018. Коментар

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Данъчно облагане 2018. Коментар
Издателство: Сиела
Година: 2018
Корица: мека
Страници: 896
Цена: 24.00 лв.  18.00 лв. (Отстъпка -25%)

Добави в количка
 
Автор на коментара на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС е Росен Иванов – данъчен експерт.

1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА)
3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ
8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ
 
Общи условия