(c)2011

Изследване на американск�я фолкло�

   Книги ► Антикварни книги ► 
Изследване на американск�я фолкло�
Aвтор: Йъ� Харолд
Издателство: Критика и хуманизъм
Година: 2012
ISBN: 9789545871658
Корица: мека
Страници: 560
Цена: 31.00 лв.  31.00 лв. (Отстъпка -0%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Книгат� представ�ява въведени� � областта на фолклора, � то не само американск�я - впечат�яващо по обхват� � изчерпателността си, написано на разбирае� език, на мест� дост� забавн� изследване.
Основнат� � це� � систематично да представ� различните видове фолкло�, коит� мога� да се откр�я� � съединенит� щати. затова � изложениет� � организирано според жанровет� на фолклора � бита - устн�, обичайни � материални фолклорн� традиции. но то не се ограничава до �я�, � обхващ� теориите � методите на изследването им, какт� � информац�я за всички на�-важн� публикации � областта. Американскит� Фолклорн� материал� се оказва� особен� богати, � поради разнообразието от субкултури на континента изследването им дава евристични насоки за фолклористките проучван�я на друг� груп� � � друг� страни.
Книгат� може да бъде използвана какт� за образователн�, така � за справочн� цели, нивата на интере� � нея се редува� от изследователск� до любителски.
Авторъ� � един от водещите американск� фолклорист�, известен събира� на „градски легенд�" � съставител на прочутат� енциклопед�я Американск� фолкло� [1996].
 
Общи условия