(c)2011

Сборникъ Трънски край

   Книги ► Антикварни книги ► 
Сборникъ Трънски край
Aвтор: Сборник
Издателство: АСКОНИ-ИЗДАТ
Година: 2008
Корица: мека
Страници: 812
Цена: 35.00 лв.  35.00 лв. (Отстъпка -0%)

Добави в количка
 
Малка е нашата страна, но и малко я познаваме ние, нейните собствени деца. Много български кътове са само географски понятия за мнозина отъ насъ. Т.ъ не ни говорятъ нищо ясно, нищо определено за себе си въ своето минало, сегашно и бъдеще. Още забулени въ мъгла за нашия духовенъ взоръ техните хубости; още не знаемъ нищо за подвизите и страданията на тяхното население; още е заключено сьрдцето ни за тяхъ. А заприказвали ни някой за тия дивни кътове, на които, почти, няма равни по цялата земя, ние посрещаме разказа съ хладно безраличие или съ пълно недоверие, като чели не ни се говори за нещто родно, за нещто свидно, и нещто, безъ което би била накърнена болезнено и земята ни, и душата ни.
Единъ отъ тия кътове е и Трънскиятъ край, най-хубавиятъ, най-китниятъ и най-поетичниятъ, бихъ казалъ, кътъ отъ българската свободна земя; най-близкиятъ и до нейната столица. И, може би, тъкмо за това тя никакъ, или почти никакъ, не го познава. Трънско, и като природа, и като народъ, и като история, е сьвсемъ отстранено отъ любознателността на нейните жители. А те многажди са обхождали не една чужда страна, безъ единъ едничъкъ път да стъпи кракътъ имъ въ долината на Ерма, въ подножието на Руй, въ равнината на Знеполе.
И добре струватъ сега трънчани, като ни поднасятъ тоя сборникъ отъ изследвания и описания на своя роденъ край.

 
Общи условия