(c)2011

Философията на Анархизма

   Книги ► Философия и психология ► Философия ► 
Философията на Анархизма
промоция

Aвтор: Борис Чендов
Издателство: Световит
Година: 2013
ISBN: 9786197064247
Корица: мека
Страници: 460
Цена: 22.00 лв.  11.00 лв. (Отстъпка -50%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Проф. д. ф. н. Борис Чендов е работил основно в БАН.
През 1973 г. и 1985 г. е специализирал в САЩ; бил е на краткосрочни специализации в Берлин, Боху, Лондон.
През 1962 - 1965 г. като аспирант в Москва е подготвил и защитил дисертация по темата "Към въпроса за обективното съдържание на понятието вероятност". През 1993 - 1994 г. е работил в Солвеевския институт по физико-химия в Брюксел по покана на неговия директор нобелиста И. Пригожин. Публикациите му са на английски, руски, немски и български езици, предимно в областта на философията на науката, символната логика и историята на науката. Главно направление в научно-изследователската му дейност е разработването на интердисциплинарни области. Участвал е в множество международни научни форуми, самият той е бил организатор и ръководител на такива в България, във Франция, в Гърция. Изнасял е лекции в различни университети у нас, в Германия, Руската федерация, САЩ, Китай. Избран е за член и за член-кореспондент на различни Академии и Научни общества в чужбина. В различни периоди от време има участие в издаването в чужбина на научни списания, списания на английски език, като член на редакционния им борд.
Паралелно с научно-философските си изследвания непрекъснато е размишлявал и по проблемите на философията на живота, които са намерили израз в слушания с проявен интерес от страна на студентите курс от лекции "Философията на живора в класическата руска литература: Тургенев, Достоевски, Толстой", а в последствие книга.

Настоящата книга е предназначена да бъдат изложени резултатите от едно изследване най-общо казано върху въпроса „Що е философията на анархизма?", или, с други думи казано, „Какво представлява анархическата философия?" (термините „философия на анархизма" и „анархическа философия" употребяваме като синоними, при което те са напълно взаимозаменяеми в следващите по-долу текстове). Този въпрос включва в себе си задачата да се уточни съдържанието на ключовото понятие в неговата формулировка - „философия на анархизма", респективно, „анархическа философия". Това означава, че отговор на формулирания по-горе въпрос, състоящ се в обща характеристика на философията на анархизма, чрез която понятието за последната да получава изясняване, следва да се очаква едва в края на настоящата книга, в заключението, в качеството на обобщение и равносметка на резултатите от направеното изследване. Обаче, с оглед да имаме ориентир, определящ насоката на следващите разглеждания по темата на настоящата книга, най-общо зададена чрез формулирания по-горе въпрос, се налага още тук, в самото й начало, да формулираме предварително, работно, твърде общо пояснение на съдържанието на ключовото понятие от формулировката на темата „философия на анархизма", което стъпка по стъпка ще получава своето допълнение и уточнение на по-конкретно равнище в хода на самото изследване, а в общ вид, като обобщение и равносметка на изложението — в заключението.
За осъществяването на току-що формулираната задача следва да направим предварителен анализ на понятието „философия на анархизма", който на първо място се състои от следните две части:
1) Структурен анализ на понятието „философия на анархизма", който се състои в разкриването и в последващото му формално разлагане на неговите компоненти;
2) Предварителен семантичен анал из на компонентите на понятието „философия на анархизма", който се състои в предварителното разкриване на смисловото съдържание на компонентите на понятието „философия на анархизма".
 
Общи условия