(c)2011

Спедиционният договор

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Спедиционният договор
Aвтор: Жана Колева
Издателство: Сиела
Година: 2017
ISBN: 9789542824008
Корица: мека
Страници: 308
Цена: 22.00 лв.  16.50 лв. (Отстъпка -25%)

Добави в количка
 
Монографичното изследване е посветено на спедиционния договор. Последният е от значение за транспортната политика на ЕС. В качеството си на „инструмент“ този договор „обслужва“ свободното движение на стоки и подпомага функционирането на вътрешния пазар. В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение, макар то да се характеризира с максимална абстрактност. Направено е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия, Франция и Италия, за да се открият „допирните“ точки и откроят „разделителните“ линии. Подробно се проследява усложнението в предмета на спедиционния договор, продиктувано от високите изисквания на търговската практика. В тази връзка са обсъдени два силно дискутирани в европейски план метода: абсорбционен и комбинационен. Не са пропуснати и разрешенията на soft law в този аспект. Обобщена е съдебната практика по въпроси относно отговорността, а това допринася за съобразяване на поведението на страните в бъдещи подобни отношения.

Книгата е насочена към всеки, който проявява интерес към този специфичен за търговското право договорен институт. Авторът смята, че книгата би била от полза не само за юристи и студенти, но и за тези, които са „потънали в дебрите“ на спедиторския бранш.​

Жана Колева е доктор, главен асистент в Катедра „Гражданскоправни науки“ към ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 
Общи условия