(c)2011

Защита на възложителите по закона за обществените поръчки

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Защита на възложителите по закона за обществените поръчки
Aвтор: Пенчо Станкулов
Издателство: БГ Книга
Година: 2017
ISBN: 9786199093603
Корица: мека
Страници: 230
Цена: 70.00 лв.  52.50 лв. (Отстъпка -25%)

Добави в количка
 
Всички намаления на продукти са в сила при поръчка само през сайта ни .Отстъпките от коричните цени са до изчерпване на количествата и са безсрочни!

Ръководството е разработено с оглед да е полезно при използване както от лица с юридическо образование, така и от лица, които не са с такова, включително от лица с малък или никакъв практически опит.
Посочени са илюстрации, практика на КЗК и ВАС.
Настоящото практическо ръководство представлява личното мнение на автора, базирано на практиката и анализ на закона и правилника за прилагането му.
Тъй като почти цялата отговорност при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки е за Възложителите или упълномощените от тях лица или техните заместници по закон, в настоящия кратък курс е посочено за какво следва да се внимава от членовете на комисии.
Всяка обществена поръчка има две фази:
- Изготвяне на документация/приложения/обявление и решение/обява и други, откриване на обществената поръчка;
- Отварянето, разглеждането, оценката и класиране.
Чрез това практическо ръководство са изложени конкретни илюстрации и примери за какво да внимавате в съответната фаза и, чрез използването на посочените примери и илюстрации, да развиете самите Вие допълнително внимание и способности за предпазване на Възложителя от административнонаказателна и имуществена отговорност и по този начин да предпазите включително себе си.
В настоящото практическо ръководство са представени точни практически разрешения и указания за законосъобразно изготвяне на изискуемите по ЗОП документи и за законосъобразно провеждане и приключване на обществената поръчка.
Ръководството е съставено в хронологичния ред на специалния закон.
 
Общи условия