(c)2011

Устройство на територията - ИЗЧЕРПАНО

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Устройство на територията - ИЗЧЕРПАНО
Aвтор: Владимир Петров
Издателство: Сиби
Година: 2004
ISBN: 954-730-227-2
Корица: мека
Страници: 620
Цена: 19.80 лв.  16.83 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Книгата на проф. Владимир Петров представлява мащабен и задълбочен коментар на нормативната уредба по устройството на територията, съдържаща се в едноименния Закон за устройство на територията и наредбите по приложението му. Съобразен е Законът за изменение и допълнение на ЗУТ от юли 2003 г., както и последните законодателни изменения - обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г. Авторът предлага съпоставителен анализ на старата уредба по ЗТСУ, както и преглед на съдебната практика. Следвайки систематиката на ЗУТ, изложението обхваща изчерпателно цялото нормативно съдържание, свързано с устройственото планиране, инвестиционното проучване и проектиране, режимът и ограничението на вещни права. Юридическият анализ е придружен от критичен коментар и предложения de lege ferenda.
 
Общи условия