(c)2011

Новите положения в Търговския закон

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Новите положения в Търговския закон
Aвтор: Нели Маданска
Издателство: Труд и право
Година: 2017
ISBN: 9789546082473
Корица: мека
Страници: 480
Цена: 24.00 лв.  19.20 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Книгата представя промените в материята на търговското право, въведени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.). Тези промени се определят като най-същественото изменение в правния режим на търговците за последните пет години и обхващат:
- изменения в материята на дружественото право – мерките срещу т.н. „кражби на фирми”,
- изменения, засягащи търговската несъстоятелност – в частта относно откриването на производството по несъстоятелност, осребряването, синдика, обезпечените кредитори и др.
- регламентация на процедура за избягване на несъстоятелността – новата Част пета на ТЗ – „Производство по стабилизация на търговец”.

Книгата предлага задълбочен приложен анализ на визираните промени.
Очертани са тенденциите в развитието на правната уредба. Изяснен е смисълът на новите норми, което улеснява практическото им приложение. Направен е опит действащите вече нови правила да намерят своето логично тълкуване и прилагане в синхрон с основния корпус от норми на Търговския закон и въведените промени в производствата пред Търговския регистър и нотариалните удостоверявания. Анализирано е действието на промените по отношение на заварените случаи, както и отражението им върху формираната съдебна практика.
 
Общи условия