(c)2011

Свети император Константин I Велики /306-337/

   Книги ► Научна литература ► История ► история на стария свят ► 
Свети император Константин I Велики /306-337/
Aвтор: Александър Омарчевски
Издателство: УИ "Климент Охридски"
Година: 2017
ISBN: 9789540741024
Корица: твърда
Страници: 326
Цена: 20.00 лв.  16.00 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Александър Омарчевски е дългогодишен преподавател в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Монографията представлява сериозно и значимо изследване, отговарящо на съвременното ниво на познания в изследваната област и разработено в съответствие с най-добрите практики на модерната историческа наука.
Проф. Петър Делев,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Книгата се чете леко и увлекателно. Тя може да има както собствено богословска, така и по-широка културна аудитория предвид нейния исторически, но също и геополитически характер.
Проф. дфн Валентин Канавров,
Югозападен университет „Неофит Рилски“

Пред нас се разкрива образът на един отдаден на служението си император, който през целия си живот се опитва да отговаря в морално отношение на отредения му пост, да се държи на положение в моменти на лични изпитания и да съхрани до края на живота си моралния си интегритет.
Доц. д-р Светослав Риболов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Отличителна черта на авторския подход на автора е деликатният и ненатрапчив начин, по който той поднася своето тълкуване на оскъдните исторически факти, без да дава простор на спекулации, които не намират опора в достигналата до нас информация. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Монографията има необходимите научни приноси, правилно осветлява духа и личността на Великия светец-император и е необходимо научно четиво за студенти и просветена публика.
Доц. д-р Павел Павлов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

В книгата върви паралелно разглеждане и анализ на живота на Империята и Църквата като два обособени свята, като са представяни различните моменти от техните взаимоотношения - „две равни власти, всяка от които претендирала за определен авторитет сред една и съща общност от хора“.
 
Общи условия