(c)2011

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 2016г

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 2016г
Издателство: Сиби
Година: 2019
ISBN: 9789547309784
Корица: мека
Страници: 136
Цена: 7.90 лв.  7.11 лв. (Отстъпка -10%)

Добави в количка
 
4. издание към 25 април 2016 г.

Поместен е Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с който се урежда изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, както и правното положение на лица, задържани под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Включено е и извлечение от Закона за омбудсмана във връзка с функциите на омбудсмана като Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
 
Общи условия