(c)2011

Фармакотерапия

   Книги ► Медицинска литература ► Медицина ► 
Фармакотерапия
Aвтор: Колектив
Издателство: Медицински университет - Варна
Година: 2015
ISBN: 9789543341665
Корица: мека
Страници: 724
Цена: 50.00 лв.  42.50 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Под редакцията на
проф. С.Константинов, проф. Г. Момеков

Курсът по фармакотерапия би следвало да дава системни теоретични и практически знания в областта на клиничната медицина и приложната фармакология. Програмата е изградена върху концепцията за болестите като молекулярнапатогенеза, която е основа за рационално лекарствено лечение и е адаптирана към потребностите на фармацевтичната и медицинска практика. Разглеждат се фундаменталните принципи на лекарствената терапия, общи симтоми и синдроми, характерни за различните нозологични единици във вътрешната медицина с тяхната патогенеза, етиологични фактори и насоки за лечение. Фармацевтите са експерти по фармакотерапия и са отговорни за осигуряването на безопасно, пригодно и икономично използване на лекарствата. Уменията, които са необходими, за да се работи като фармацевт изискват познания, квалификация и опит в биомедицинските, фармацевтични и клинични науки. Фармацевтите носят отговорност за непосредствената грижа за пациентите и често са част от мултидисциплинарен екип. Цели на курса са овладяване на фундаментални и практически знания за болестите и тяхното лечение, развиване на умения и познание за мониторинг на терапията и нежеланите ефекти на лекарствата.

Книгата, която държите в ръцете си, съдържа най-новата и според нас водеща информация относно някои важни и социално значими фармакотерапевтични проблеми като хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, захарен диабет, солидни злокачествени заболявания и др. Постарали сме се да реферираме утвърдени литературни източници като фармакологията на Katzung, Harrison’s PrinciplesofInternalMedicine 18thEdition,PharmacotherapyPrinciplesandPractice 3rdEdition и др. В някои глави присъства детйлна информация, която е маркирана с по-ситен шрифт и се отнася до тези наши читатели, които са завършили висшето си образование и по един или друг повод търсят новости и по-подробно описание на съответните болестни процеси и на възможностите за лекарственото им лечение.

Включени са теми, отнасящи се до многолики синдроми като епилепсията и заболявания със специфична патогенеза и базирана на нея фармакотерапия като тази при автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, гломерулонефрити, псориазис, мултипленасклероза), както и малигненихематологични и солидни неоплазии, при които има нови възможности за таргетно лечение.

Авторите и двамата редактори са убедени привърженици на медицината, базирана на факти и доказателства (evidencebasedmedicine) и не споделят концепциите на хомеопатията и други непроизтичащи от специфичната етилогия и патогенеза алтернативни методи на лечение.

Въпреки участието на специалисти от най-различни области като автори се надяваме да сме постигнали единност на терминологията и яснота на изложението. Не сме застраховани от наличието на множество стилови и печатни грешки, за което молим читателите да ни извинят. Ще бъдем искрено благодарни за всички препоръки и забележки по това първо по своето съдържание издание и като всяко ново начинание е трудно, но надяваме се успешно и полезно.
 
Общи условия