(c)2011

Обща теор�я на счетоводството - втор� издани�

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Обща теор�я на счетоводството - втор� издани�
Aвтор: Райн� Начева
Издателство: ФорКом
Година: 2015
ISBN: 9789544642259
Корица: мека
Страници: 184
Цена: 15.00 лв.  12.30 лв. (Отстъпка -18%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Учебникъ� осигурява усвояването на фундаменталн� познан�я по счетоводство. Включения� � него материал създав� систем� от знан�я за общите правил�, категори� � подход� � счетоводството, какт� � за използваната от него терминолог�я. � учебника � представен� � прилаганат� съвременна организация на отчетн�я процес, съобразена � условията на пазарнат� икономик�. Това ще позвол� на специалистит� от различните аспект� на икономикат� да ползва� компетентн� създаденат� счетоводна информац�я пр� вземан� на решения � различни практическ� ситуации. То� ще � полезе� � за практикуващите счетоводител� � за тези, коит� развиват ил� възнамерява� да развиват собствен бизнес.
 
Общи условия