(c)2011

Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд
Aвтор: Тотю Младенов
Издателство: Труд и право
Година: 2005
ISBN: 9546081159
Корица: мека
Страници: 720
Цена: 22.80 лв.  19.38 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Този наръчник предлага цялостно практическо знание по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието и учреждението.
Подробно и изчерпателно са разгледани въпросите по гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в инвестиционния процес и в процеса на експлоатация на работното оборудване - механична обезопасеност, електрообезопасеност, безопасно използване на химически вещества и препарати, обезопасеност при специалните съоръжения и дейности. Анализирани са факторите на работната среда и техният контрол. Представени са санитарно — хигиенните изисквания и мерките за тяхното осигуряване. Разработен е цялостен практически модел за управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Разяснени са задълженията на работодателя при трудова злополука и професионално заболяване. Систематизирани са правомощията на държавата в тази област.
Автори на книгата са Водещи специалисти В Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" с ръководител Тотю Младенов.
Целевата аудитория на книгата са работодатели и синдикалисти; специалисти в министерства, държавни и изпълнителни агенции; инспектори по труда; юрисконсулти; специалиста по трудова медицина; членове на комитети и групи по условия на труд и прочее.
Изданието се предлага заедно с книгата „Здравословни и безопасни условия на труд"

 
Общи условия