(c)2011

СЕМЕЕН КОДЕКС

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
СЕМЕЕН КОДЕКС
Aвтор: Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка ЦАНКОВА, Проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ,
Издателство: Труд и право
Година: 2015
ISBN: 9789546082220
Корица: твърда
Страници: 544
Цена: 48.00 лв.  39.36 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Съдържание:

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

В обосновката на съдебните актове се разкрива връзката и синхронът на разпоредбите на Семейния кодекс с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.

Публикуваните съдебни решения са по най-различни житейски казуси, засягащи всички семейноправни отношения, в това число уреждането на имуществените спорове между съпрузи и бивши съпрузи, решаването на въпросите, отнасящи се до ненавършилите пълнолетие лица, осиновяването, родството, произхода и др. Тяхното разнообразие от фактическа и правна страна дава подходящ материал за преодоляване на колебания и грешки, за търсене на отговор на възможни и спорни хипотези.
 
Общи условия