(c)2011

Помагало по осигурително право за студенти

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Помагало по осигурително право за студенти
Aвтор: Антония Аговска , Борислав Георгиев , Ивайло Епитропов
Издателство: Сиела
Година: 2014
ISBN: 9789542816140
Корица: мека
Страници: 260
Цена: 17.00 лв.  13.09 лв. (Отстъпка -23%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Осигурителното право е отрасъл, характеризиращ се с многобройност и

многостепенност на източниците, както и специфични детайли и производства,

нетипични за другите правни отрасли. Въпреки кодифицирането му в рамките

на Кодекса за социално осигуряване, осигурителното право се регулира също

така и от редица други закони, от множество подзаконови нормативни актове,

както и недържавни източници на правото.

Поради горните, неизчерпателно изброени причини, студентите често са

изправени пред големи трудности при подготовката си за изпита по този пред-

мет. Затова ние, група студенти по право от четвърти курс, водени от интереса

си в областта на осигурителното право, поехме предизвикателството да систе-

матизираме учебния материал в схеми, които да представят нагледно основните

понятия и връзките между тях. Опитахме се да обогатим изложението макси-

мално, като включихме значима съдебна практика след всяка тема, която да

спомогне за по-пълното разбиране и осмисляне на принципите и институтите

на осигурителното право. Нашият труд не претендира за изчерпателност на ця-

лата материя, нито за ранг на учебник, а по-скоро за учебно помагало, което

значително да улесни усвояването и преговора по предмета.
 
Общи условия