(c)2011

Регламентът Брюксел II A. Коментар

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Регламентът Брюксел II A. Коментар
Aвтор: Николай Натов и др
Издателство: Сиела
Година: 2014
ISBN: 9789542815983
Корица: мека
Страници: 486
Цена: 25.00 лв.  19.25 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Тегло 0.700 кг

При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности /сега Съд на Европейския съюз/, отделни решения на правораздавателни органи на държави-членки. Специално внимание е отделено на нарастващата по количество и обем практика на българските съдилища, която е анализирана в светлината на принципите на приложение на разглеждания Регламент като акт на вторичното право на Европейския съюз. Изяснена е в сравнителен план и уредбата в някои други държави-членки.
Трудът е предназначен главно за българския читател - практикуващи юристи, длъжностни лица по гражданското състояние и студенти по право, като цели да ги улесни при разбирането и прилагането на разглеждания акт на Международното частно право на Европейския съюз.
 
Общи условия