(c)2011

Данъчно право - Пето преработено и допълнено издание

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Данъчно право - Пето преработено и допълнено издание
Aвтор: Иван Г. Стоянов
Издателство: Сиела
Година: 2014
ISBN: 9789542815600
Корица: мека
Страници: 464
Цена: 25.00 лв.  19.25 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Тегло 0.400 кг

През последните години у нас бавно, но необратимо се оформя нова правна дисциплина – данъчно право.

Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, специална част и данъчен процес. Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно право и данъчен процес. Целта му е да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”, да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците.

Учебникът е съобразен с последните изменения на ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.
 
Общи условия