(c)2011

Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Новите моменти при възлагане на обществените поръчки
Aвтор: Поля Огнянова
Издателство: Сиела
Година: 2014
ISBN: 9789542815341
Корица: мека
Страници: 172
Цена: 15.00 лв.  11.55 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
В книгата се съдържа обстоен коментар на автора относно задълженията на възложителите по осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по възлагане на обществените поръчки, както и на действията по подготовка и предоставяне на документацията за участие. Разгледани са изискванията към комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите и протоколите, които се съставят при всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка или при възлагане чрез публична покана. Анализирано е съдържанието на офертата при различните процедури за възлагане на обществени поръчки и новите изисквания към документите, които следва да съдържа офертата за участие. Коментирани са отделните етапи на възлагането на обществени поръчки чрез публична покана.

В помощ на възложителите са разработени редица примерни образци на документи, които се съставят в процеса по възлагане на обществени поръчки.
 
Общи условия