(c)2011

Напояване и продуктивност на етеричномаслени и лечебни култури

   Книги ► Лично стопанство ► 
Напояване и продуктивност на етеричномаслени и лечебни култури
Aвтор: Проф. д-р Недко Недков
Издателство: Еньовче
Година: 2014
ISBN: 9789548372428
Корица: мека
Страници: 220
Цена: 35.00 лв.  28.70 лв. (Отстъпка -18%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Съдържание
Въведение
Литературен преглед

Водата и доходността на земеделието
Евапотранспирация на растителните организми и евапорация
Воден и хранителен режим на културите
Маслодайна роза
Мента
Лавандулови резници (производство на лавандулов разсад)
Валериана
Инсталации за напояване

Проблемност, актуалност, цел, научна новост и практическа приложимост на изследванията

Проблемност
Актуалност
Цел и задачи на научните изследвания
Научна новост в изследванията
Практическа приложимост на изследванията

Постановка, метод на работа и изследвани показатели

Постановка на изследванията
Метод на работа и изследвани показатели
Опити с маслодайна роза (Rosa damascena Mill.)
Влияние на оросителните поливки при казанлъшката роза по време на цъфтеж
Проучване върху евапотранспирацията на маслодайната роза в условията на капково напояване
Проучване влиянието на напояването и торенето върху продуктивността на маслодайната роза
Усъвършенствана технология за производство на посадъчен материал от казанлъшка маслодайна роза
Опити с мента (Mentha piperita)
Евапотранспирация на мента сорт "София"
Евапотранспирация на мента сорт "Зефир"
Икономическа ефективност при отглеждане на мента при рационални поливни режими
Резултати от съчетаването на органоминералното торене, дъждуването и приложението на хербициди при отглеждането на мента
Проучване върху различни способи за напояване, използвани Mentha piperita при отглеждане на мента в България
Опити с лавандулов разсад
Проучване върху хранителния режим при лавандулов разсад
Влияние на напояването върху количество и качество на добива на резници от лавандула
Евапотранспирация на разсад от лавандула
Усъвършенстване на технологията за производство на разсад от лавандула
Опити с валериана
Проучване върху евапотранспирацията на валериана
Влияние на напояването върху количеството на добива на коренища от валериана
Икономическа ефективност от отглеждането на валериана при поливни условия
Усъвършенствана и новосъздадена техника за напояване на етеричномаслените култури
Механизирана дъждовална инсталация "Марица"
Използване на сезонно-стационарна микроструйна инсталация (ОСМИ-О) за напояване в оранжерии при вкореняване на зелени резници
Използване на сезонно-стационарна дъждовална инсталация-батерия (ССКИ-Б) за напояване на етеричномаслени и лечебни култури
Използване на сезонно-стационарна дъждовална инсталация-батерия (ССДИ-Б) за напояване на етеричномаслени и лечебни култури
Система за поддържане на воден и топлинен режим в полиетиленови оранжерии при производство на посадъчен материал от маслодайна роза
Стационарна дъждовална инсталация за напояване на опитни парцели
Сезонно-стационарна дъждовална инсталация с вихрови дюзи за напояване на микроопити
Нашият опит по напояване на етеричномаслени и лечебни култури
Машина за подпочвено полагане на шлаух и микропорест тръбопровод за локализирано напояване на етеричномаслените и други култури (МППТ-3)

Условия на изследването

Кратка география и орография
Почвени условия
Климатични условия
Валежи

Експериментални резултати и обсъждане

Поличен режим
Опити с маслодайната роза (Rosa damascena Mill.)
Влияние на оросителните поливки при казанлъшката роза по време на цъфтеж
Проучване върху евапотранспирацията на маслодайната роза в условията на капково напояване
Проучване влиянието на напояването и торенето върху продуктивността на маслодайната роза
Усъвършенствана технология за производство на посадъчен материал от казанлъшка маслодайна роза
Опити с мента (Mentha piperita)
Евапотранспирация на мента сорт "София"
Евапотранспирация на мента сорт "Зефир"
Икономическа ефективност при отглеждане на Mentha piperita с намалени поливни норми
Икономическа ефективност при при производство на мента при рационални поливни режими
Резултати от съчетаването на органоминералното торене, дъждуването и приложението на хербициди
Проучване върху различните способи на напояване, използвани при отглеждането на мента в България
Опити с лавандулов разсад
Проучване върху хранителния режим при лавандулов разсад
Влияние на напояването върху количеството и качеството на добива на резници от лавандула
Евапотранспирация на разсад от лавандула
усъвършенстване на технологията за производство на разсад от лавандула
Опити с валериана
Проучване върху евапотранспирацията на валериана
Влияние на напояването върху количеството на коренища от валериана
Икономическа ефективност от отглеждането на валериана при поливни условия
Усъвършенствана и новосъздадена техника за напояване на етеричномаслени и лечебни култури
Механизирана дъждовална инсталация "Марица"
Система за поддържане на воден и топлинен режим в полиетиленови оранжерии при производство на посадъчен материал от маслодайна роза
Използване на сезонна стационарна капкова инсталация-батерия (ССКИ-Б) за напояване на етеричномаслените и лечебни култури
Използване на сезонна стационарна дъждовална инсталация-батерия (ССДИ-Б) за напояване етеричномаслените и лечебни култури
Система за поддържане на воден и топлинен режим в полиетиленови оранжерии при производство на посадъчен материал от маслодайна роза
Стационарна дъждовална инсталация за напояване на опитни парцели
Сезонна стационарна дъждовална инсталация с вихрови дюзи за напояване на микроопити
Нашият опит по напояване на етеричномаслените и лечебни култури
Машина за подпочвена полагане на шлаух и микропорест тръбопровод за локализирано напояване на етеричномаслените и други култури

Влияние на напояването на маслодайната роза, ментата и валериана върху икономическата ефективност и конкурентноспособността на произвежданата продукция

Оценка на ефекта при напояване на маслодайната роза
Оценка на ефекта при напояване ментата (Mentha piperita)
Оценка на ефекта от напояването при отглеждане на валериана за сух корен

Изводи и препоръки
Заключение
Ползвана литература
 
Общи условия