(c)2011

Бъэлгарско - френски речник

   Книги ► Речници ► френски ► 
Бъэлгарско - френски речник
Aвтор: Манчева , Бешкова , Чаушев ..
Издателство: Колибри
Година: 2013
ISBN: 978-619-150-25
Корица: твърда
Страници: 2104
Цена: 99.00 лв.  78.21 лв. (Отстъпка -21%)

Добави в количка
 
Тегло 3 кгРечникът е плод на усилията и близо петгодишния труд на петима преподаватели от Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Създаден е по оригинална концепция, включваща елементи на съпоставително изследване на езиковата стилистика на българския и френския език, а фонетичната транскрипция на българските заглавни думи, която отразява правоговорната норма на българския език, е необходимо допълнение не само за евентуалните френски ползватели.

Словникът обхваща 70 000 заглавни думи, представляващи основния фонд на съвременния български книжовен език, както и разговорна и простонародна лексика, турцизми и диалектизми, специализирани термини от областите на хуманитарните науки, точните науки, техниката, правото, икономиката, медицината, биологията, изкуството, политиката и спорта. Представени са и голям брой нови думи и значения, навлезли в езика през последните двадесетина години.

Речникът е необходимост за изучаващите задълбочено френския език – ученици от горните класове на езиковите гимназии и студенти романисти, – за преподавателите, преводачите и всички, които се интересуват от проблемите на лексикографията.

 
Общи условия