(c)2011

Касационна практика по административнонаказателни дела на софийски градски съд (2003 - 2005)

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Касационна практика по административнонаказателни дела на софийски градски съд (2003 - 2005)
Aвтор: Димитър Митев, Емилия Колева
Издателство: СофиР
Година: 2005
ISBN: 9546381365
Корица: мека
Страници: 500
Цена: 18.00 лв.  15.30 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
В това издание ви предлагаме най-новата касационна практика на Софийски градски съд по следните закони:
- ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
- НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
- ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
-ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
- ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
- ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
- ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
- ВАЛУТЕН ЗАКОН
Предлагаме Ви също така и: ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 28. IX. 1973 г. НА ПЛЕНУМА НА ВС ПО Д. №9/73 г.; ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 29. XII. 1978 г. ПО Н. Д. № 50/78 Г, ОСНК; ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №48 ОТ 28.ХИ.1981 г. ПО Н. Д. № 48/81 г, ОСНК; ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 8.IV.1985 г. ПО Н.Д. N 98/84 г., ОСНК 419; ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 17.06.1986 г. ПО Н. Д. № 75/1985 г, 422 РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 8.IV.1985 г. ПО Н.Д. N 98/84 г., ОСНК; ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 17.06. 1986 г. ПО Н. Д. № 75/1985 г.

 
Общи условия