(c)2011

Паневритмия, здраве и благополучие

   Книги ► Езотерика и религия ► Езотерика ► 
Паневритмия, здраве и благополучие
Aвтор: Людмила Червенкова
Издателство: УИ "Климент Охридски"
Година: 2013
ISBN: 9789540735757
Корица: мека
Страници: 294
Цена: 9.00 лв.  7.38 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Книгата е посветена на актуален и много значим за българската социално-педагогическа и здравеопазна практика проблем.

Доц. д-р Николина Колева

Представената монография е с много научни, информационни и практически достойнства и несъмнено ще има своята позитивна рефлексия сред широките професионални слоеве и съответен обществен резонанс.

Доц. д-р Вержиния Боянова

ЛЮДМИЛА ЧЕРВЕНКОВА е преподавател в катедра „Кинезитерапия и рехабилитация” в Националната спортна академия „Васил Левски”, доктор (професионално направление „Обществено здраве”). Има дългогодишен опит в областта на кинезитерапията в педиатрията, при вътрешни болести и в гериатрията.

През 2001г. завършва първия курс за преподаватели по паневритмия към СДК на НСА „В. Левски” и има 12-годишен преподавателски и изследователски опит в сферата на паневритмията. Допълнителната професионална квалификация в областта на двигателното обучение й дава възможност да интегрира кинезитерапевтичните и педагогическите подходи в изучаването на различни двигателни практики и да участва в подготовката на преподаватели по паневритмия.

Монографията е първото по рода си теоретично и емпирично изследване на паневритмията, което детайлно проследява механизмите на нейното въздействие и представя резултати от най-новите изследвания на уникалния български модел за двигателна активност.
 
Общи условия