(c)2011

Програмиране=++Алгоритми

   Книги ► Компютърна литература ► Програмиране ► общо програмиране ► 
Програмиране=++Алгоритми
Aвтор: Пресвлав Наков, Панайот Добриков
Издателство: --
Година: 0
ISBN: 954-8905-06-х
Корица: мека
Страници: 704
Цена: 33.00 лв.  28.05 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Книгата е оригинално българско творение, неотстъпващо от световното ниво в разглежданата бързо развиваща се съвременна област на компютърната информатика. Тя съчетава програмистка практика с теория, изградена върху математически методи, което допринася за по-добро разбиране и прилагане на многобройните алгоритми, съдържащи се в нея. Предназначена е за читатели, които биха оценили този синтез — ученици и техните учители, студенти и техните преподаватели, професионални програмисти и техните ръководители и разбира се, тя е за всички любители.
Книгата може да служи и като превъзходен университетски курс за въведение в алгоритмите и структурите от данни Може да се каже, че научното и педагогическото й ниво е значително. Всъщност тя е експериментирана от авторите й в курса "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми" в СУ "Св. Климент Охридски".
Забележимата разлика с повечето университетски учебници и ръководства по алгоритми и структури от данни е. че авторите използват подход "отдолу-нагоре", тръгвайки от самото програмиране, за да стигнат до теорията. Това обяснява и значителното присъствие в книгата на цялостно завършени, елегантно оформени програми с изходен текст на езика Си.
За начинаещия читател то може да служи като пътеводител в една обширна област, а за запознатия с тази област опитен програмист то има качества на справочник.

 
Общи условия