(c)2011

География на България: Физическа и социално - икономическа география

   Книги ► Научна литература ► География ► на България ► 
География на България: Физическа и социално - икономическа география
промоция

Aвтор: БАН
Издателство: ФорКом
Година: 2002
ISBN: 9544641238
Корица: твърда
Страници: 760
Цена: 77.00 лв.  59.29 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Тегло 2.100 кг

В първата част - "Физическа география" се отделя внимание на разкриването, анализа, проблемите на природните дадености на територията на страната по основни компоненти (релеф, климат, води, почви, растителност и животински свят) и техни съчетания, очертаващи регионалните особености на природната диференциация.

Във втората част - "Социално-икономическа география" намират място традиционно застъпваните и досега основни елементи - население, селища, стопанство, инфраструктура, райони, но с интерпретация от гледище на протичащите политически и икономически промени в периода на преход към пазарно стопанство.

Еднотомната монография "География на България"; дело на голям авторски колектив, представя най-новите постижения в облстта на отделните физикогеографски (геоморфология, климатология, хидрология, ландшафтознание, геоекология) и икономгеографски направления (география на населението, селищата, стопанството, инфраструктурата, туризма), както и в областта на сродни на географията природни и обществени науки (геология, инженерна хидрология, ботаника, зоология, демография, социология и др.).
 
Общи условия