(c)2011

Крокотак - 5 - 8 години Фина моторика: Животн� от харт�я

   Книги ► Детска литература ► Други ► 
Крокотак - 5 - 8 години Фина моторика: Животн� от харт�я
Издателство: БГ Книга
Година: 2012
ISBN: 9789549278248
Корица: мека
Страници: 48
Цена: 6.99 лв.  5.94 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Тегл� 0.200 кг

Какв� ще откриете � тези книг�?

- 12 лесн� за из�язван� цветни модела на животн�
- 12 черн�-бели модела за оцве�яване


След прегъван� те се превръща� � забавн� животн� за игра. Не се налага да използвате лепило, � само да следвате инструкциите показани на всяка страница.

Заниманията � Работн� тетрадка "Крокотак" са предназначен� за развитие на фината моторика пр� децата � предучилищна възрас�. Писането � свързано � фината моторика на човека � затова ощ� � предучилищна възрас�, � � по-рано децата започват да се тренират � на�-различни упражнен�я за нейнот� развитие. За да се науч� по-лесн� детето да пише, � добр� да им� изграден� навици за това. Ни� възрастнит� вече см� забравил�, но за детската ръчичк� не � толков� лесн� да държ� дълг� врем� химика� (четк� ил� моли�), да чертае прав�, начупени ил� заоблени лини�, да спазва очертания. Едва когато се науч� да си контролира пръстите, детето � лекота ще се спра�я � � изписванет� на по-сложните букв� � числ�. Ще може по-дълг� врем� да се концентрир�, бе� да се преумо�ява.Нивото на развитие на фината моторика � един от показателите за интелектуалнат� готовнос� на детето за училищ�.
 
Общи условия