(c)2011

Правно положение на нотариуса и нотариалната камара

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Правно положение на нотариуса и нотариалната камара
Aвтор: Красимир Димитров
Издателство: Сиела
Година: 2012
ISBN: 9789542811169
Корица: мека
Страници: 152
Цена: 15.00 лв.  11.55 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Тегло 0.190 кг

Разгледани са проблемите, свързани с нотариалната кантора, служебния архив на нотариуса, помощник-нотариуса и неговите служители. Специално внимание е обърнато на новите институти – заместване на нотариус и преместване на нотариус, както и на новата уредба на нотариалните такси, отговорността на нотариус и контрола върху неговата дейност. Третата част е посветена на Нотариалната камара, изведено е нейното определение и характеристика като юридическо лице, анализирани подробно са и нейните органи – Общо събрание, Съвет на нотариусите, Контролен съвет и Дисциплинарна комисия, като са изследвани тяхното конституиране, процедурни правила за работата им, компетентност, процедурни правила за вземане на решения и контрол върху дейността им.

В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. Първата част от изложението е посветена на термина „нотариално право” и неговите различни значения, историческото развитие на българското нотариално право и особеностите на обективното нотариално право след нотариалната реформа. Втората, най-голяма по обем част, са анализирани всички въпроси свързани с правното положение на нотариуса - понятието за нотариус, придобиване, загубване и възстановяване на нотариалната правоспособност, нейното съдържание.
 
Общи условия