(c)2011

Преоткриване: Супрасълски сборник, старобългарски паметник от Х век

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Други ► 
Преоткриване: Супрасълски сборник, старобългарски паметник от Х век
Aвтор: Сборник
Издателство: Изток Запад
Година: 2012
ISBN: 9786191520169
Корица: мека
Страници: 480
Цена: 22.00 лв.  17.60 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Супрасълският сборник (наричан още Ретков сборник) от края на X век е единственият запазен обемен ръкопис от всички кирилски паметници, възхождащи към Преславската книжовна школа. Кодексът е написан на пергамент и има изключително графично оформяне и изработка. Открит е през 1823 г. в Супрасълския манастир (първоначално в Литва, сега в Полша). През 2007 г. паметникът е включен в регистъра „Паметта на света“ на ЮНЕСКО. Книгата съдържа доклади от международната конференция, състояла се в София, 19 и 20 август 2011 г.

Съдържание
Уводни думи
Супрасълският сборник и времето на цар Петър
Боряна Велчева
On the Dating of Codex Suprasliensis
Georgi Krustev, Andrei Boyadjiev
Codex Suprasliensis и Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (некоторые размышления относительно состава одной из древнейших болгарских рукописей)
Елка Мирчева
Още веднъж за украсата на Супрасълския сборник
Аксиния Джурова
Distinguishing Features of the Calendar in the Codex Suprasliensis
Cynthia M. Vakareliyska
За двете готски лексикални гнезда в Супрасълския сборник и за липсата на една източногерманска лексема в сборника
Иван Добрев
Отрывок из неизвестного перевода
Андриант Иоанна Златоуста в Софийском сборнике XV в.
Галина С. Баранкова
Старобългарският хомилиар, съхранен в български, руски и сръбски ръкописи от XII–XVI в. Първа част)
Мария Спасова
The Vita of St John Climacus in the Codex Suprasliensis
William R.Veder.
За един предполагаем източник на Супрасълския сборник
Анисава Милтенова
Евангельские цитаты в Супрасльской рукописи (лингво-текстологический анализ)
Анна Новикова
Бытование древнеболгарского Супрасльского сборника в Великом княжестве Литовском в XVI–XVII веках: новые данные
Сергей Ю. Темчин
„Петербургская“ часть Супрасльской рукописи: кодикологические особенности и история поступления в Публичную Библиотеку
Екатерина Крушельницкая
Материалы С. Н. Северьянова для издания Супрасльской минеи, хранящиеся в Отделе рукописей БАН
Александр Карначёв
The 118 Leaves of Cyrillic Mysteries: The Slovenian Part of Codex Suprasliensis
Ines Jerele, Alen Novalja
О. Михаил Бобровский – открыватель Супрасльского кодекса
Ванда Стемпняк-Минчева
Библиотека Супрасльского монастыря в XVI веке
Антоний Миронович
The Codex Suprasliensis and the Principles of Digital Editing Ralph Cleminson
Towards an Electronic Corpus of the Velikie Minei Čet’i Achim Rabus, Stefan Savić, Ruprecht v. Waldenfels
Preparing a Digital Edition of the Bdinski Sbornik
Lara Sels, Dieter Stern.
The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis: the creation of an electronic corpus. UNESCO project (2010–2011) Hanne Martine Eckhoff, David J. Birnbaum,
Anisava Miltenova, Tsvetana Dimitrova.
Светците от Супрасълския сборник: имена, дати, източници
Мая Петрова, Мария Йовчева.
Литература
Индекс на светците от Супрасълския сборник
Описания на ръкописи
Abstracts.
 
Общи условия