(c)2011

Обществени поръчки 9. издание към 1 март 2012 г.

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Обществени поръчки 9. издание към 1 март 2012 г.
Aвтор: Сборник
Издателство: Сиби
Година: 2012
ISBN: 9789547307667
Корица: мека
Страници: 256
Цена: 6.30 лв.  5.42 лв. (Отстъпка -14%)

Добави в количка
 
Изданието на сборника "Обществени поръчки "дава възможност за бързо и лесно ориентиране в промените на нормативната уредба и за избор на най-подходящите решения във връзка с тях.

В сборника "Обществени поръчки" са поместени Законът за обществените поръчки и Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки с последните им изменения, свързани с намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат обществените поръчки, възможностите за пряко възлагане, с развитие и усъвършенстване на предварителния и последващия контрол, със своевременното отстраняване на поправими нарушения в процедурата, с обжалването на процедурите и с административнонаказателната отговорност.

Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и съпоставителни бележки между новата и старата уредба и във връзка с преходния режим.
 
Общи условия