(c)2011

Учебно помагало за придобиване на правоспособност за управление на МПС - С, С1,С+Е + Листовки

   Книги ► Техническа литература ► Автомобили ► 
Учебно помагало за придобиване на правоспособност за управление на МПС - С, С1,С+Е  + Листовки
актуално

Aвтор: Чавдар Борисов
Издателство: Труд
Година: 2012
ISBN: 9789545285165
Корица: мека
Страници: 368
Цена: 14.99 лв.  11.99 лв. (Отстъпка -20%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Учебното помагало съдържа всички изпитни въпроси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „С", „С+Е" и подкатегория „С1", влезли в сила през 2004г. Изпитните въпроси са утвърдени от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация".
Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „С", „С+Е" и подкатегория „С1" се състои от теоретична и практическа част, за подкатегория„С1+Е" се полага само практически изпит.
Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С+Е" и притежават правоспособност за управление от категория „D+Е", полагат само практическата част на изпита.
Тестове за провеждане на теоретичния изпит за различните категории и подкатегории съдържат въпроси от
различните модули:
Тестовете за подкатегория С1 съдържат изпитни въпроси от модула „Превоз на товари";
4- Тестовете за категория С съдържат изпитни въпроси от модулите „Превоз на товари" и „Общо устройство на МПС".
Когато кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С притежават
правоспособност за управление от подкатегория С1, тестовете съдържат изпитни въпроси само от модула „Общо
устройство на МПС".
Тестовете за категория С+Е съдържат изпитни въпроси от модула „Ремаркета и системи за прикачване".
Тестовете за провеждане на теоретичната част на изпита на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С съдържат 30 изпитни въпроса. За решаването им се предоставят 30 минути. Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът е допуснал не повече от три неверни отговора. Тестовете за провеждане на теоретичната част на изпита на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория, С+Е и подкатегория С1, както и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление от категория С, когато притежават правоспособност за управление на подкатегория С1, съдържат 15 изпитни въпроса. За решаването им се предоставят 20 минути. Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът е допуснал не повече от два неверни отговора.
 
Общи условия