(c)2011

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Наказателноправни въпроси

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Наказателноправни въпроси
Aвтор: Христо Христев
Издателство: Сиела
Година: 2012
ISBN: 978 954 28 103
Корица: мека
Страници: 600
Цена: 27.00 лв.  21.60 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Настоящото издание е първата българска детайлна публикация, посветена на въздействието на правото на европейската интеграция в наказателната материя и на процеса на признаване на наказателна компетентност на европейската интеграционна система. Акцент в него е поставен върху:
• последиците от прилагане на общностното право в материята на наказателното и наказателнопроцесуалното право;
• възникването и развитието на различни форми на междуправителствено сътрудничество в борбата с престъпността между държавите-членки на ЕО и ЕС;
• възникването и развитието на Шенгенската система;
• възникването и развитието на Третия стълб на ЕС като особена форма на сътрудничество в наказателната материя между държавите-членки на системата на европейска интеграция;
• хармонизацията на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство в ЕС;
• взаимното признаване на актовете на наказателно правораздаване в ЕС;
• съдебното и полицейско сътрудничество в ЕС;
• правната уредба на санкциите в правото на ЕС;
• наказателната компетентност на европейската интеграционна система;
• основни гаранции и форми на контрол за законност над приемането и прилагането на европейските актове в областта на наказателното право, наказателното правораздаване и борбата с престъпността.

В изданието са отразени основните достижения на доктрината в останалите държави-членки на Европейския съюз. Анализирани са всички актове на ЕО и ЕС от значение в наказателната материя. Особен акцент е поставен на юриспруденцията на Съда на ЕС, като за целите на изследването са разгледани близо 200 постановени от Съда актове, свързани с разглежданата проблематика.

Христо Христев е доктор по право и преподавател по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Представената книга е резултат от изследване, осъществено от него в продължение на няколко години в рамките на подготовката на докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Нанси, Франция. Тя отразява и опита на автора от работата му с български и европейски институции, натоварени с различни функции в разглеждната проблематика.
 
Общи условия