(c)2011

Сигурността - същност, смисъл, съдържание

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Други ► 
Сигурността - същност, смисъл, съдържание
Aвтор: Николай Слатински
Издателство: Военно издателство
Година: 2011
ISBN: 9789545094644
Корица: мека
Страници: 308
Цена: 15.00 лв.  12.75 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
С оригинален език, едновременно присъщ на сериозните изследвания и достъпен за любознателните читатели, авторът анализира различни аспекти на категорията „сигурност", като разкрива нейната дълбока същност, широко съдържание и висок смисъл. С изучаването на осемте фундаментални понятия Система, Процес, Логика, Абстракция, Интерес, Конфликт, Сила и Сигурност е построен свеобразен Храм на Науката за сигурността. Представени са базисни понятия - сигурността като потребност, сигурността като мяра за статическа или динамическа устойчивост, класификации за видовете сигурност, Лема и Дилема на (не)сигурността, Долен и Горен праг на (не)сигурност, сигурността като благо от трети род, несигурността като ентропия, национална сигурност, система за национална сигурност, Схема на петте нива на сигурността, Схема за трите вълни на сигурността; а също така някои от най-съществените релации - „Общности за сигурност", „Отбрана и Сигурност", „Мир и Сигурност", „Несигурност и Страх", „Избягване на сигурността", „Държава и Сигурност", „Демокрация и Сигурност"; както и двете основни школи - Школа на политическия реализъм и Школа на политическия идеализъм.
 
Общи условия