(c)2011

Кодекс за застраховането

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Кодекс за застраховането
Издателство: Сиби
Година: 2011
ISBN: 9789547306820
Корица: мека
Страници: 400
Цена: 9.60 лв.  8.64 лв. (Отстъпка -10%)

Добави в количка
 
Сборникът съдържа Кодекса за застраховането, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания от нея държавен застрахователен надзор. Представена е уредбата на издаването на лицензи и на реда за осъществяване на дейност по застраховане и презастраховане, на задължителното застраховане и на договора за застраховка, както и правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. Включен е и Законът за експортното застраховане, с който се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
Текстовете са анотирани със съпоставителни бележки във връзка с преходни режими, с препращания към други нормативни актове и вътрешни препращания между правни норми, включени в сборника.
 
Общи условия