(c)2011

Речник на Символите

   Книги ► Антикварни книги ► 
Речник на Символите
Aвтор: Ханс Бидерман
Издателство: Рива
Година: 2003
ISBN: 9548440792
Корица: мека
Страници: 526
Цена: 29.00 лв.  29.00 лв. (Отстъпка -0%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Ханс Бидерман (род. 6 1930 г.) е австрийски професор, утвърден като автор на редица трудове в областта на интерпретацията на символите.
В тази своя енциклопедия той тръгва от праисторическите времена, минава през древните цивилизации на Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Япония, Мексико, Средиземноморския регион, за да изгради един пъстър символен свят, извор на кул-турологично познание, наситен с асоциативни внушения.
Освен изключително полезен справочник, съдържащ над 1000 символа с техните тълкувания и повече от 600 илюстрации, Речникът представлява и невероятно увлекателно четиво за всички, които се стремят да проникнат в скритите послания на литературата, изкуството, философията.

 
Общи условия