(c)2011

Българските благословии, пожелания и клетви

   Книги ► Научна литература ► Български фолклор ► 
Българските благословии, пожелания и клетви
Aвтор: Лилия-Крунова Цветкова
Издателство: ЕМАС
Година: 2010
ISBN: 9789543571994
Корица: твърда
Страници: 448
Цена: 25.00 лв.  21.25 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Българските благословии, пожелание и клетви - част от националната самобитност и културното наследство

Книгата е посветена на благословиите, пожеланията и клетвите от традиционната българска култура. Основната част от материала, включен и подложен на анализ в изданието, е ексцерпиран от сборници с народни умотворения от края на XIX век.

В първата част, чрез комплексното използване на подходи и методи на нови направления в лингвистиката - лингвокултурологията, етнолингвистиката, когнитивистиката и прагматиката, се изследват семантичните, формално-структурните и прагматичните особености на тези словесни произведения. Представя се тяхното лексикално богатство и богата образност.

Благословиите, пожеланията и клетвите са извор и на културна информация. В тях се оглеждат различни пластове от народната култура на българите - от митологичните и традиционно-народните до православно-християнските. Ето защо една от задачите на анализа им е да се разкрият съдържащите се в тях етноспецифични културни факти, които представят картината на света на българина през вековете.

Втората част представлява Речник на благословиите, пожеланията и клетвите, който включва 883 благословии и пожелания и 2529 клетви.

Книгата би могла да бъде полезна на изследователи, студенти, ученици и на всички, които се интересуват от богатството на българския език, традиция и култура.
 
Общи условия