(c)2011

Социалното осигуряване и краткосрочните плащания/ Във въпроси и отговори

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Социалното осигуряване и краткосрочните плащания/ Във въпроси и отговори
Aвтор: Сълза Георгиева; Вержиния Заркова и др.
Издателство: Труд и право
Година: 2010
ISBN: 9789546081759
Корица: мека
Страници: 568
Цена: 24.00 лв.  20.40 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Тази книга Ви предлага цялостно приложно знание по материята на социалното осигуряване и краткосрочните плащания и помощи.

Съдържание:

* осигуряване ­ осигурени лица, осигурители, осигурителни вноски;

* парични обезщетения при общо заболяване;

* парични обезщетения при майчинство;

* парични обезщетения при трудова злополука и професионална болест;

* парични обезщетения при безработица;

* парични помощи;

* контрол по разходите на ДОО;

* професионални решения, процедури и приложни документи.Изложението е съобразено с действащото законодателство към 30 септември 2010 г.

В последователен ред са публикувани професионални отговори на всички въпроси в тази област: задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и сроковете за внасяне на дължимите осигурителни вноски; отпускането и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, за безработица и дълготрайна безработица; отпускането и изплащането на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя; изплащането на краткосрочните обезщетения в съот-ветствие с европейските координационни правила; правомощията и ред за осъществяване на контролно-ревизионната дейност в социалното осигуряване.Авторите на книгата са екип от утвърдени специалисти от Националния осигурителен институт с отлична професионална подготовка и с богат практически опит.
 
Общи условия